onsdag 31 mars 2010

Klyschor i tiden 1: Det är ett fritt val!

KLYSCHOR I TIDEN/1
En serie om myter- döda och levande

Äldre tiders fördomar var av typen "Det är människans natur". Klyftor i samhället, könsroller, intelligens - allt sades bero på människans natur. Det var de rikas natur att äga, precis som det var brottslingens natur att begå brott.

I dag har sådana biologistiska fördomar hamnat på historiens sophög och det är allmänt accepterat att "inget är naturligt". Biologismen har gett hela biologin ett dåligt namn och det har blivit ett faux-pas att över huvud taget nämna biologi och natur.

Men orättvisorna består och för att rättfärdiga dem har "det fria valet" trätt in i naturens ställe. Klyftor i samhället, könsroller, brott och utbildning sägs alla vara människors val. Valet har fördelen att det verkar mer flexibelt, men det är precis lika bergfast som naturen en gång var. Valet har ingen anledning, behöver inte förstås eller rättfärdigas - det rättfärdigar sig självt och de rådande förhållandena på samma gång, precis som naturen.

Djuren sägs dock fortfarande styras av naturen, inte av val. Men vem vet? Kanske vi snart kommer att börja höra att vi har rätt att fiska ut haven därför att fiskarna, till skillnad från andra djur, valde att stanna kvar i vattnet?

Eller så går det fria valet samma öde till mötes som naturen - om femtio år betraktas blotta användandet av frasen som misstänkt reaktionärt.

DN 31 mars 2010