torsdag 11 februari 2016

Stöd Nätverket för GreklandNätverket för Grekland är en demokratisk, antirasistisk och partipolitiskt obunden organisation som genom information och utåtriktade aktiviteter verkar för solidaritet med Greklands folk i den ekonomiska krisen.
Nätverket för Grekland motsätter sig Europeiska unionens och Internationella valutafondens åtstramningspolitik som fördjupar krisen och hotar demokratin.
Verksamheten vägleds av följande sex politiska krav:
1. Stoppa EU/IMF:s åtstramningspaket
2. Människor före banker
3. Ge ungdomen arbete och framtid i Grekland
4. Stoppa nedmonteringen av demokratin
5. Solidaritet med alla som bor i Grekland – Nej till rasism och fascism
6. Avskrivning av Greklands skuld.
Bli medlem
Om du vill bli medlem, sätt in 50 kronor på Nätverket för Greklands plusgiro: 71 96 32 – 2, märk ”medlemsavgift” och skriv din e-mail adress.
Du kan också stödja vår insamlingskampanj till de frivilliga läkarklinikerna i Grekland genom att sätta in ett bidrag på plusgiro: 71 82 29 – 8

Hemsida:

http://natverketforgrekland.se

Twitter:

https://twitter.com/natverkgrekland

Facebook:

https://www.facebook.com/Nätverket-för-Grekland-684675341555402/timeline/