torsdag 23 februari 2017

Kapitalismen är ohållbar

En utomjording som kom till jorden i jakt på tecken på mänskligt liv, skulle förmodligen bli imponerad av människans otroliga uppfinningsrikedom. Flygplan, internet, GPS, 3d-skrivare, konst, litteratur, vetenskap. 
Och ändå: trots att människans möjligheter verkar oändliga, är det något vi inte tycks klara: att sätta stopp för den klimatkatastrof vi själva orsakat. 
Vi studerar klimatförändringarna in i minsta detalj och vet vad som orsakar dem och vad de orsakar, men vi låter det ändå ske. 
En utomjording som såg detta skulle nog bli mycket förbryllad.
Varför är det så? Kan det finnas ett inneboende fel i vårt ekonomiska system?
Kapitalismen, som uppstod på 1600-talet, går ut på att merparten av all ekonomisk aktivitet ägs privat och sker för att skapa vinst åt ägarna. Kapitalismen kallas ofta felaktigt för marknad. Men en marknad är något helt annat. Marknader har funnits i tusentals år och är helt enkelt platser dit bönder och hantverkare gått för att byta sina varor med varandra, ibland direkt, ibland med ett bytesmedel som kunde ta form av pärlor, fjädrar eller mynt som i gamla Kina eller Greklands agora. På en marknad är pengar bara ett medel för att underlätta ett byte. 
En marknad, förklarade Karl Marx på 1800-talet i sitt monumentala verk Das kapital, fungerar enligt principen Vara - pengar - vara. V-P-V. Kapitalismen fungerar tvärtom: pengar-vara -ännu mer pengar. P-V-P. Eller enligt bankernas princip: P-P. Varan är bara ett verktyg för att skapa mer pengar åt kapitalisten. 
Kapitalisten tjänar pengar genom att sälja varorna till ett pris som är högre än kostnaden för material och arbetskraft. Det här betyder att kapitalismen grundar sig på utsugning. För om alla arbetare fick lika mycket i lön som det värde de skapade, skulle kapitalisten inte få någon vinst. 
Två procent är vd-ar, styrelseordförande och högre chefer. Sex procent är egenföretagare utan eller med få anställda. Men nittio procent av alla svenskar är lönearbetare. Vi äger alltså inte produktionsmedlen, utan säljer vår arbetskraft. 
Med tiden koncentreras kapitalet alltmer till ett fåtal händer, och idag äger 1% av jordens befolkning lika mycket som 57% enligt FN:s Human Development Report. Inget annat system har någonsin lett till en så stor ekonomisk ojämlikhet. 
Kapitalismens främsta ekonomiska lag har av Josef Schumpeter kallats "Väx eller dö!" Expanderar inte kapitalismen överlever den inte. Den lägger under sig nya sektorer, skolor, elektricitet, telefoni, skapar nya marknader och går in i nya länder. Idag är merparten av världen indragen i det kapitalistiska produktionssättet. Arbetarklassen har aldrig varit så stor som nu globalt, och arbetarklassen i Kina är med sina 820 miljoner människor den största som någonsin existerat i ett land. Antalet varor som produceras har heller aldrig varit så stort.
Problemet är att kapitalismen som system saknar en klausul för samhällsansvar. Kapitalismen är anarkistisk till sin natur. Den består av en mängd olika företag som alla konkurrerar mot varandra för sin egen vinst. Detta gör att kriser hela tiden uppstår då för mycket eller för lite produceras, eller då banker skapat bubblor som sedan brister. Att arter dör ut eller klimatet förgiftas är inget det enskilda företaget behöver bry sig om eller bära kostnaden för. Det finns ingen stoppknapp. Det finns inte inskrivet i VD:ns arbetsuppgifter att ta ansvar för jordens framtid, däremot att få mer vinst på nästa kvartal. Den hållbara kapitalismen är en omöjlighet - precis som den rättvisa.