söndag 12 februari 2012

Ökade klyftor bekymrar inte moderaterna

Svar till Anna Kinberg Batra
Expressen 12/2 2012

I mitt brev till Fredrik Reinfeldt tar jag upp något som oroar mig. Att risken för att hamna i fattigdom har ökat i Sverige, trots att landet är rikare än någonsin.
En regering värd namnet borde rimligen också bli oroad över detta. Men i stället svarar moderaten Anna Kinberg Batra att jag "sprider pessimism."
Jag får känslan av att befinna mig på ett cocktailparty och bli tillsagd att tala om något trevligt.
Faktum är att Kinberg Batra inte berör de ökade klyftorna med ett ord i sitt svar. I stället talar hon om arbetslinjen. Det verkar inte spela någon roll vilket ämne man tar upp - svaret från den borgerliga alliansen blir alltid detsamma: "arbetslinjen, arbetslinjen!"
Jag börjar tro att detta ständiga upprepande av ordet arbetslinjen är någon typ av hypnos, skapad för att dölja det faktum att arbetslösheten ökat under Reinfeldts tid vid makten.
Kinberg Batra skriver att 194 000 fler personer är sysselsatta än 2006. Ja, vad ska det bevisa? Vi har ju blivit 332 000 fler människor i Sverige under samma tid, så det skulle väl vara konstigt om inte några av dem också fick jobb. Vad som är intressant är att jämföra arbetslösheten i procent. Och den har ökat från 6 procent till 6,9 procent (SCB).
Visst är Sverige fortfarande ett relativt jämlikt land, men det är knappast alliansens förtjänst. Under er ledning har arbetslösheten ökat. Utanförskapet har ökat. Och Sverige har blivit det OECD-land där klyftorna ökar snabbast (OECD, december 2011).
Av Kinberg Batras svar att döma är ni inte nämnvärt bekymrade.

KAJSA EKIS EKMAN